Pemuda yang Hatinya Terpaut Pada Masjid

CIRI pertama kedewasaan seorang laki-laki adalah memakmurkan masjid. Hati mereka selalu terpaut pada-Nya. Di masjid, laki-laki mensucikan diri, bersujud, berzikir dan sholat. Perdagangan, jual beli dan macam-macam urusan duniawi tak menggoyahkan hati mereka untuk mendatangi…