Mendidik Anak dengan Kesalehan

Suatu ketika, seorang ayah mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Khalifah Umar tidak langsung membenarkan pengaduan sang ayah, tetapi ia mengonfirmasi lebih dahulu kepada anaknya. Umar bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau durhaka…

Penyakit Hati

“Akan kupanggilkan  dari ayat-ayat-Ku (tanda-tanda kekuasaan-Ku) orang yang menyombongkan diri tanpa alasan yang haq di muka bumi,  dan sekali pun mereka melihat  semua ayat-ayat itu, mereka tidak juga percaya. Dan sekali pun mereka melihat jalan kebenaran, …